"Nominerade till priset Ung Svensk Arkitektur 2017 för projektet Lilla Fjellsholmen"

Juryns motivering: Efter tre decennier av allt större förfall hade slutligen tiden sprungit ifrån Volvos semesterby på Lilla Fjellsholmen. På platsen tar nu istället ny bebyggelse form med totalt 60 nya bostadshus med tillhörande båthus inom den ursprungliga detaljplanen.

CREAM har ritat planen för området och arbetat fram de tre hustyper som bygger upp hela området. Att uppnå den traditionella västkustbebyggelsens täthet och karaktär har varit målet med gestaltningen – en rejäl utmaning med dagens regelverk och marknadsanpassade byggande.

Grundläggning med plintar direkt på berget, träpanel, enkla sadeltaksformer samt öppningar som vänds från grannar och mot utsikt är drag som förs vidare på Fjellsholmen och ger området en trovärdig förankring i miljön och västkustens byggnadstradition.

Husen står tätt och på små tomter, utan att för den skull få störande insyn. Det är skickligt.

 

Instagram

dont hide

 

Utvalda projekt