BOLKA

Ett tomt husskal som behövde lite omsorg och visioner.

Kunden i Bolka ville ha idéer kring hur deras tomma stuga kunde användas. Det fanns alltså redan ett tomt byggnadsskal, men inga funktioner i huset. Resultatet blev ritningar och visualiseringar som beskrivning av hur huset kan planeras.