BULTEN 4

Beställare: Catena

Hyresgäst: Arvid Nilsson

Kungälv, Bultvägen

Ett koncept inför framtida kundanpassning och justering av fasader behövdes på Bulten 4 i Kungälv. Catena som äger fastigheten har därför jobbat med oss för att få fram ett förslag som andas samtid. 

Med enkla medel förnyas kontorsbyggnadernas fasader och solavskärmning. Det blir tydligare vad som är kontor och vad som är lagerlokaler, samtidigt som insidan har arbetats om så att nya hyresgäster ska trivas.