INDUSTRI & KONTOR

2019

Lassalyckan, Ulricehman - (Hökerum Fastigheter) - utbyggnad hotell, konferens, gym, padel och butik - bygglov

 

2018

Väveriet, Ulricehamn - Hökerum Fastigheter - kontor, nybyggnad - bygglov, projektering
Uranus, Borås - Hökerum Fastigheter - kontor, nybyggnad - bygglov

2017

Hökerum bygg kontor - (Hökerum bygg) - kontor, om-&tillbyggnad