ELISEDAL

Beställare: Wallenstam

Entreprenör: DMJ Bygg

Göteborg, Mölndalsvägen

Ett nytt kvarter växer fram i och med Elisedal, med Wallenstam som beställare! Hela 336 lägenheter planeras och projekteras på Mölndalsvägen med mycket bra cykel och spårvagnsförbindelser.  

Området har en blandad typologi med allt från mindre flerbostadhus till nya, stora kontorskomplex. I formgivningsprocessen har det därför varit viktigt att försöka knyta ihop dessa olika delar. Kvarteret har utformats för att fungera och se ut som en helhet, men även bjuda på byggnadsvolymer som är tydliga i sig. Bottenplanet blir den främsta gemensamma nämnaren, med en klinkerbeklädd fasad och tydligt markerade entrépartier i guldockra. Det är även i bottenplan som de inbjudande lokalerna finns, markerade av stora glaspartier. Tittar man högre upp på fasaderna så ser man en tydlig indelning som skapar en trevlig rytm. Vertikala fogar och de uppglasade trapphusen skapar skuggspel och skiftningar i ljus under dagen. De ljusa spiraltrapporna blir till en sorts skulptur, speciellt på kvällstid när trapphusen är upplysta.

Resultatet är ett centralt kvarter med grön innergård, härliga lägenheter och ett effektivt byggprojekt.

 

Läs mer om projektet hos Wallenstam!