Kallebäck, Göteborg

Beställare: Wallenstam

Göteborg, Kallebäck

Vårt bidrag till Wallenstams tävling för ett nytt kvarter i Kallebäck innefattar fyra huskroppar som alla går i mustiga jordfärger. En av utmaningarna som presenterades i uppgiften var att arbeta med skarvarna mellan byggnadselement, något vi valde att hantera med en djupare relief som ger skuggverkan och liv till fasaderna.

Reliefen på punkthuset och lamellhuset längs med gatan har ett liknande formspråk, men olika riktning för att försträka respektive husform. Utöver detta arbetade vi med brädgjutning och plattsättning i sockelvåningar för att skapa variation.