KLYNGEN

Klyngen är ett vitensenter, eller vetenskapscenter, vars främsta uppgift är att locka fram äventyrslusta och nyfikenhet hos alla människor i dess omgivning. Genom att respektera och framhäva platsens inneboende kvaliteter skapas en unik mötesplats där alla kan finna sig till rätta. Klyngen anpassar sig till det befintliga landskapet, skapar riktade utsiktsplatser mot havet och välkomnar grannskapet. I de tre svepande och överlappande volymerna ryms allt från lokal historia till den senaste tekniken, helt integrerat i det flexibla interiöra landskapet. Men det är inte bara innehållet som är det viktiga. Byggnaden i sig är ett äventyr med sina blottade detaljer och böljande tak som kan användas på otaliga sätt. Taket är en påminnelse om traditonell båtbyggarkonst, samtidigt som det är en nutida design skapad med hjälp av moderna högteknologiska verktyg. Något som inte förändras oavsett vilka utställningar som bor i byggnaden. Taket fungerar dessutom som landskap både invändigt och utvändigt. På vissa ställen fungerar det som trappor, på andra som läktare eller genvägar. Det binder ihop utsiktsplatser med utsällningar och samlar dessutom in regnvatten, renar det och transporterar det till utvändiga dammar.

Omgivningen mår helt enkelt bra av att ha Klyngen där och Klyngen mår bra av omgivningen. På så sätt ingår byggnaden en symbios med platsen, likt musslor som får näring från havet och samtidigt renar vattnet.

 

Läs mer och se andra bidrag här!