Re/Cykel, VÄSTERPORT

Tävlingsvinst! I Varbergs nya stadsdel Västerport har vi tillsammans med DMJ-bygg vunnit en anvisningstävling med förslaget Re/Cykel.

Re/Cykel ligger precis intill Varbergs nya station och ramar tillsammans med det nya hotellet in vyn mot fästningen. Volymen har ett tydligt gavelmotiv med en uppglasad sockelvåning där verksamheter erbjuds bra skyltläge.

Utmed kvarterets huvudgata anpassar sig Re/Cykel med bibehållen identitet till en lägre profil som sträcker sig i gatans riktning. Sågtandstaket ger tillsammans med fasadens indelning en rytm och stark karaktär som påminner om industribyggnadens rationalitet. 

Byggnaden präglas i sin helhet av en gedigen materialitet med goda möjligheter att återanvända byggnadsmaterial. Det ger en patina som också hjälper byggnaden att åldras med värdighet och bli en integrerad del i både den nya stadsdelen och Varberg som helhet.

 

Läs mer om Västerport hos Varbergs Kommun här!