THE SEED 2.0

Projektet the Seed 2.0 handlar inte bara om att skapa en modern och hållbar boendemiljö, utan om en bättre framtid. Målet var att skapa en byggnad som ger tillbaks mer till sin omgivning än vad den tar i anspråk.


​​​​​​​​​​​​​​The Seed 2.0 av CREAM Architects