top of page

KV. TALLBACKEN

Typ: Flerbostadshus
Plats: Gustavsberg
Storlek: 92st lägenheter
Färdigställt: 2023
Beställare: Hökerum Bygg AB

Projektet Tallbacken i Gustavsberg väster om Stockholm består av ett punkthus och tre huskroppar med förskjutna punkthusvolymer. Alla projektets byggnader har brant lutande pulpettak, vilka bidragit till ett projekt med många unika lägenheter. Varje huskropp har en egen färgkombination, men området binds samman av huskropparnas tydliga formspråk, materialval och samstämda detaljer.

bottom of page