top of page

KALLEBÄCK KV.5 - NÄRHETEN

Typ: Flerbostadshus
Plats: Göteborg
Storlek: 182st lägenheter, 4st lokaler
Färdigställt: 2023
Beställare: Wallenstam AB
Byggare: Hansson & Söner AB


I det gamla mejeriområdet i östra Göteborg växer en ny del av Kallebäck fram, där det färgsprakande kvarteret Närheten ligger längsmed det nya områdets huvudgata. Projektet består av 8 stycken trapphus och formar ett nästan slutet kvarter. Kvarteret är ut mot gatorna indelat efter trapphus till separata huskroppar med en egen identitet för att ge variation till gaturummet, medan innergården har ett sammanhållet uttryck med vita fasader. Alla fasader har en tegelsockel följt av puts, med en slät ram runt fönster. Huskropparna skiljer sig från varandra sett till putsens kulör, fönster och räckens utformning, samt tegelsockelns utförande.

 

Projektet består av 183 stycken lägenheter om 1-4 RoK. På innergården har det planerats för plantering, lek, odling i pallkragar och umgängesytor med gemensamma grillplatser. Här finns också ett gemensamt cykelhus där de boende skyddat från väder och vind kan meka med cyklar. I kvarterets sockelvåning finns tre stycken restauranglokaler samt en butikslokal.

bottom of page