top of page

LASSALYCKAN

Typ: Utbyggnad hotell, konferens, gym, padel och butik
Plats: Ulricehamn
Färdigställt: 2019
Beställare: Hökerum Fastigheter AB

I anslutning till Lassalyckans idrotts- och friluftsområde i Ulricehamn har vi ritat en utbyggnad till områdets befintliga hotell, samt nya lokaler för gym, butik och padelhall. Hotellets tillbyggnad är utformad för att fungera som ett naturligt tillskott till det gamla hotellet. Lokalerna för gym, butik och padelhall är uppdelade för att dra ner dess skala och placerade så att gårdsplanen framför hotellet förstärks och områdets stora parkering placeras mer dolt. Fasaderna är delvis klädda med ett träraster som skapar en fin rytm och ytterligare indelning av de stora volymerna.

bottom of page