top of page

LILLA FJELLSHOLMEN

Målet med projektet Lilla Fjellsholmen var att utreda hur man på bästa sätt kan utveckla och ta till vara på de kvaliteter som en traditionell västkustbebyggelse bjuder på och anpassa dem till ett modernt, bekvämt och hållbart samhälle.

I den bohuslänska skärgården en mil söder om Marstrand och tre mil norr om Göteborg ligger ön Lilla Fjellsholmen, tidigare känd som trälen. Projektet omfattar planering och projektering av ny bebyggelse på ön, totalt 63 st nya fritidshus med tillhörande komplementbyggnader, gemensamhetsanläggning och allmänytor. Målet har varit att skapa ett samhälle som respekterar naturen, och samtidigt tar tillvara på öns karaktär och kvalitéer.

 

En av de största utmaningarna har varit att hitta en placeringsstrategi som är generell nog att kunna appliceras över hela ön, men flexibel nog att låta varje hus anpassas efter sin specifika plats. Egen programvara har varit till hjälp för att optimera utsikterna, hitta bästa sollägen samt minimera sprängning på ön. Öns utsatta väderläge har legat till grund för den arkitektoniska utformningen. Enhetliga långsidor och tak bildar ett skyddande hölje, medan de ljusa och uppglasade gavlarna bildar en portal mellan inne och ute.

 

Resultatet är en nutida variant av det traditionella västkustsamhället.

Typ: Fritidshus
Plats: Kungälv
Storlek: 60st friliggande hus + komplement
Färdigställt: 2022
Beställare: Lilla Fjellsholmen Development AB
Byggare: H&S AB, Radmans Byggservice AB

 

bottom of page